Ζητουνιάτης Πέτρος (1875-1910)

Πέτρος Ζητουνιάτης ήταν λόγιος, δημοσιογράφος και ποιητής. Γεννήθηκε το 1875 στη Λιβαδειά, στην οποία υπάρχει οδός με το όνομά του. Διετέλεσε συνεργάτης διαφόρων γαλλικών εφημερίδων στο Παρίσι όπου συνδέθηκε στενά με τον μεγάλο Ελληνογάλλο ποιητή Ζαν Μωρεάς. Το 1903 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Εκείνη την εποχή δημοσίευσε την ποιητική συλλογή "Τ' Αστέρια".

Πέθανε το 1910, μόλις 35 ετών, χωρίς να προλάβει να δικαιώσει τις πολλές ελπίδες που οι γραφές του δημιουργούσαν. Μετά το θάνατό του εξεδόθη η δεύτερη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο "Λήκυθος".

Εργογραφία

Λήκυθος
Από την Λήκυθον: (1) & (2) - Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως, υπό Ιωάννου Πολέμη, Εν Αθήναις, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1910, σελ. 328
Από την "Λήκυθον" - Ο Νουμάς, Τόμ. 1, Αρ. 17 (1903):

noumas_1_17_1903.jpg

Από την "Λήκυθον" - Ο Νουμάς, Τόμ. 1, Αρ. 17 (1903):

noumas_1_17a_1903.jpg

Από την Λήκυθον - Ο Νουμάς, Τόμ. 1, Αρ. 28 (1903)
Από την "Λύκηθον" - Νέα Ζωή, Τόμ. 4, Αρ. 43 (1908)
Από την Λήκυθον - Νέα Ζωή, Τόμ. 5, Αρ. 56 (1909)

Αστέρια
«Η Μοίρα», «Οι Γάμοι της Μελίβοιας»

Γραμμές - Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη

Το ερείπιο - Νέα Ζωή, Τόμ. 4, Αρ. 39 (1907)
Ζωγραφιές: η θυσία - Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 11, Αρ. 0 (1896)
Το αιώνιον φάντασμα - Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 14, Αρ. 0 (1899)
Το παναρμόνιον παράπονο - Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 13, Αρ. 0 (1898)
Ζαν Μωρεάς - Ο Νουμάς, Τόμ. 2, Αρ. 121 (1904)
Μια φιλική γελοιογραφία - Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 19, Αρ. 1 (1904)

Εξωτερικές συνδέσεις

Πέτρος Ζητουνιάτης για τον Νικόλαο Μπουφίδη

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License