Βοιωτικός Κηφισσός (ποταμός)
viotikos_kifissos_2.jpg.jpg

"Βοιωτικός Κηφισσός " του Keine Beschreibung


Ο ποταμός Βοιωτικός Κηφισσός, ή Φωκικός, ή Μαυρονέρι είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Aνατολικής Στερεάς. Διατρέχει τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, και πηγάζει από τον Παρνασσό σε υψόμετρο 900 m, το μήκος του φθάνει τα 60 m, διαρρέει τη Φωκίδα και τη βορειοδυτική Βοιωτία, ενώ εκβάλλει μέσω σήραγγας στη λίμνη Υλίκη σε υψόμετρο 80 m.

Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 2.420 km2, το ύψος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης ανέρχεται σε 1.020 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού σε 2.460 x 106 m3, η δε μέση ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 540 x 106 m3.

Τροφοδοτείται από τα νερά των ρευμάτων: Αποστολιά, Λιβαδόρραχη, Κουνανίτη, Ξηρόρεμα, Παλιαμπελόρρεμα, Αγοριανίτη, Μηλόρεμα, Κεραμιδίου, Μέλανα, Πλατανιάς και Έρκυνα.

Άλλοτε τα νερά του τροφοδοτούσαν τη λίμνη Κωπαϊδα, η οποία σήμερα έχει αποξηρανθεί. Σήμερα με τα νερά του καλύπτει μέρος των αρδευτικών αναγκών (50% περίπου) της πεδιάδας της Κωπαϊδας.

Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών της Ελλάδας στον Βοιωτικό Κηφισσό:

  • Πριν την Κωπαϊδα
  • Κατάντι βιομ. Μάρκου
  • Κατάντι βιομ. Τοματοπολτού
  • Εκβολη στην Υλίκη

Κοντά στον ποταμό αυτό έγινε η μάχη μεταξύ Φράγκων και Καταλανών (1311), κατά την οποία σκοτώθηκαν 20.000 Φράγκοι και ο δούκας των Αθηνών Βέλθερος Βριέννιος.

Εξωτερικές συνδέσεις

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License