Η Βοιωτία από ψηλά (video/drone)

Μερικά από τα πιο όμορφα και γνωστά σημεία της Βοιωτίας από Drone

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License