Βαλλάς Στάθης | ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ [Faraday] ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


Βαλλά Στάθη: "ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ (Faraday) ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Από τον επίλογο του υπομνήματος:

Το Υπόμνημα:’’ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ,’’ είναι πολύ εύκολο, και να παραβλεφθεί, και να παραγκωνισθεί.
Μιά τέτοια Πράξη δεν χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος. Θάρρος και μάλιστα ενσυνείδητης, και ευσυνείδητης, Επιστημονικής Συνέπειας, θα είναι η διερεύνηση του Θέματος,που αν μη τι άλλο, αποτελεί Πάτρια Πρόκληση. Πάτρια Πρόκληση, σε κάθε Φυσικό Επιστήμονα.
Το εν λόγω μνημείο δεν ήταν Φανταστικό. Λειτούργησε έως το τέλος του αρχαίου Κόσμου, και μάλιστα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ήταν το μοναδικό που λειτουργούσε όταν όλα τα άλλα χρηστήρια στην Ελλάδα, είχαν σιγήσει. Παρείχε έργο αξιόπιστο.
Τέτοιοι Χώροι,ονομάζονται από τον Θαλή, και τον Αριστοτέλη ως, ’’πλήρεις θεού και θειότητος.’’
Εκτός κι αν εκείνοι ήσαν τω όντι αφελείς. Εκτός κι αν εμείς τους παραβλέψουμε,και τους παρακάμψουμε ως αληθινά αφελείς…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License