Τανάγρα

Η Τανάγρα είναι αρχαία πόλη της Βοιωτίας. Ήταν χτισμένη στη βόρεια όχθη του ποταμού Ασωπού, πάνω στο λόφο Γκριμάδα, 5 χλμ. μακριά από το σημερινό Σχηματάρι. Άκμασε από τη μυκηναϊκή ως τη ρωμαϊκή εποχή. Περισσότερο γνωστή είναι η πόλη των ιστορικών χρόνων, που περιβαλλόταν από τείχος (με μήκος 3 χλμ.).

Σύμφωνα με τη μυθολογία, οικιστής της Τανάγρας ήταν ο Ποίμανδρος, στον οποίο όφειλε την παλαιά της ονομασία (Ποιμανδρία). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ως πρώτους κατοίκους τους Γεφυραίους (Φοίνικες). Στα ιστορικά χρόνια η λαμπρή παράδοση της πόλης συνεχίστηκε, με την άνθηση των τεχνών και την ανοικοδόμηση πολλών δημόσιων κτιρίων. Ο Παυσανίας μνημονεύει το ιερό του Διονύσου με το άγαλμα του θεού, που ήταν έργο του Πραξιτέλη. Υπήρχαν, επίσης, ναοί του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, της Θέμιδας και του Ερμή Πρόμαχου. Τον 5ο αι. π.Χ. η πόλη έφτασε σε μεγάλη ακμή. Την εποχή αυτή η Τανάγρα, πρώτη από όλες τις βοιωτικές πόλεις, έκοψε νομίσματα που έφεραν παράσταση της βοιωτικής ασπίδας.

Αρχαιολογία - Τέχνη. Η ακμή της πόλης στα μυκηναϊκά χρόνια αποδείχτηκε χάρη στην αποκάλυψη και έρευνα δυο μυκηναϊκών νεκροπόλεων (στις θέσεις Γέφυρα και Δέντρο). Οι νεκροπόλεις αυτές, που χρονολογούνται γύρω στο 1400 - 1300 π.Χ., δίνουν σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι τάφοι τους είναι θαλαμοειδείς, λαξευμένοι σε μαλακό πέτρωμα και έχουν διάφορα σχήματα. Σημαντική καινοτομία (για τον ελλαδικό χώρο) είναι η ύπαρξη πολυάριθμων πήλινων σαρκοφάγων (λαρνάκων), που έχουν περιορισμένες διαστάσεις: μήκος 1,10 μ., πλάτος 0,50 μ. και ύψος 0,60 μ. Εξωτερικά είναι διακοσμημένες με παραστάσεις που αναφέρονται στη νεκρική τελετή και στα έθιμά της. Οι παραστάσεις αυτές (ταυροκαθάψια, γυναίκες που θρηνούν ή χορεύουν) σε συνδυασμό με τα πλούσια ταφικά κτερίσματα (αγγεία, ειδώλια, όπλα, εργαλεία, κοσμήματα κ.ά.) αποτελούν σημαντικό δείγμα του θρησκευτικού και λατρευτικού κύκλου στα μυκηναϊκά χρόνια.

Στις αρχές του 20ού αι., οι ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας έφεραν στο φως τα κλασικά νεκροταφεία της πόλης, με πολυάριθμα αγγεία και ειδώλια και τις περίφημες Ταναγραίες Κόρες. Πρόκειται για πήλινα ειδώλια γυναικών, σε στάσεις παρμένες από την καθημερινή ζωή. Η απλότητα, η χάρη και η κομψότητα των ειδωλίων μαρτυρούν την εξαιρετική επίδοση των τεχνιτών της Τανάγρας στον πηλό.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License