Πρόσφατες αλλαγές
Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
From categories:
Revisions per page:
page 1123...next »
Ωδή είς Όρυμβον Λεβαδείης A 07 Aug 2023 07:50 (rev. 5) aikker
Added tags: Λιβαδειά-αρχαία, Υμνοι.
Ωδή είς Όρυμβον Λεβαδείης F 07 Aug 2023 07:47 (rev. 1) aikker
Uploaded file "VallasS_Dnoferos.png".
nav: Menu bar S 21 Feb 2023 14:46 (rev. 374) aikker
nav: Menu bar F 21 Feb 2023 14:45 (rev. 373) aikker
Uploaded file "logo_liblivadiaGR_2.png".
nav: Menu bar S 21 Feb 2023 14:44 (rev. 372) aikker
nav: Menu bar S 21 Feb 2023 14:44 (rev. 371) aikker
nav: Menu bar F 21 Feb 2023 14:42 (rev. 370) aikker
File "logo_liblivadiaGR_2.png" renamed to "LOGO Levadia Library1.jpg".
nav: Menu bar F 21 Feb 2023 14:42 (rev. 369) aikker
Uploaded file "logo_liblivadiaGR_2.png".
nav: Menu bar F 21 Feb 2023 14:42 (rev. 368) aikker
File "LOGO Levadia Library1.jpg" deleted
Επικοινωνία S 01 Nov 2022 09:47 (rev. 13) aikker
nav: Menu bar S 01 Nov 2022 09:45 (rev. 367) aikker
nav: Menu bar S 01 Nov 2022 09:27 (rev. 366) aikker
nav: Menu bar S 01 Nov 2022 09:27 (rev. 365) aikker
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License