Πρόσφατες αλλαγές
Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
From categories:
Revisions per page:
page 1123...next »
Στεργιόπουλος Βαγγέλης | Αράχοβα, στα ψηλώματα του Παρνασσού A 17 May 2017 07:33 (rev. 3) Levadia Library
Added tags: Αράχοβα, Αράχωβα, άρθρα, αναδημοσιεύσεις.
Χειμάρας Θανάσης A 13 May 2017 11:12 (rev. 5) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, εκλογές, εκλογές-2010, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Εκλογές-2010, Πολιτικοί.
Στουπής Νίκος A 13 May 2017 11:12 (rev. 7) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, εκλογές, εκλογές-2010, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Εκλογές-2010, Πολιτικοί.
Σπανούδη Δέσποινα του Κωνσταντίνου A 13 May 2017 11:11 (rev. 10) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, γυναίκες, εκλογές, εκλογές-2010, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Γυναίκες, Εκλογές-2010, Πολιτικοί.
Περγαντάς Κλέαρχος A 13 May 2017 11:11 (rev. 7) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, εκλογές, εκλογές-2010, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Εκλογές-2010, Πολιτικοί.
Μωραΐτης Δαμιανός A 13 May 2017 11:10 (rev. 10) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, καλλιτέχνες, μαθηματικοί, φωτογράφοι. Removed tags: Βιογραφίες, Καλλιτέχνες, Μαθηματικοί, Φωτογράφοι.
Μουλκιώτης Γεώργιος A 13 May 2017 11:00 (rev. 7) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, εκλογές, εκλογές-2010, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Εκλογές-2010, Πολιτικοί.
Μίχας Γιάννης A 13 May 2017 11:00 (rev. 13) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, ζωγράφοι, πολιτικοί. Removed tags: Βιογραφίες, Ζωγράφοι.
Μητάς Γιώργος A 13 May 2017 10:59 (rev. 33) Levadia Library
Added tags: Λιβαδείτες-συγγραφείς, βιογραφίες. Removed tags: Βιογραφίες.
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License