Πρόσφατες αλλαγές
Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
From categories:
Revisions per page:
page 1123...next »
Τασιόπουλος Νικόλαος F 03 Jul 2018 07:38 (rev. 11) Levadia Library
File "AIKIDO.jpg" deleted
Τασιόπουλος Νικόλαος F 03 Jul 2018 07:36 (rev. 10) Levadia Library
Uploaded file "AIKIDO.jpg".
start S 25 Jun 2018 09:21 (rev. 658) Levadia Library
start S 25 Jun 2018 09:21 (rev. 657) Levadia Library
start S 25 Jun 2018 09:20 (rev. 656) Levadia Library
Τασιόπουλος Νικόλαος F 10 May 2018 07:37 (rev. 2) Levadia Library
Uploaded file "ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ.jpg".
Τασιόπουλος Νικόλαος A 10 May 2018 07:35 (rev. 1) Levadia Library
Added tags: βιογραφίες, πρόσωπα, συγγραφείς.
Πλατεία Παναγιώτη Δ. Στάμου στο Ζαγαρά της Λιβαδειάς A 20 Apr 2018 12:19 (rev. 4) Levadia Library
Added tags: videos, εκδηλώσεις, σύλλογοι.
Πλατεία Παναγιώτη Δ. Στάμου στο Ζαγαρά της Λιβαδειάς A 20 Apr 2018 12:18 (rev. 3) Levadia Library
Added tags: 2018, Δήμος-Λεβαδέων, Λογοτέχνες, ονοματοδοσίες, πλατείες.
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License