Στάµου Π.Ν. | Επιστροφή Λάµπρου Κατσώνη στη Ρωσία (1794) και εγκατάσταση στην Κριµαία - Παραδόσεις

Πάνου Ν. Στάµου (Ph.D. – Hist.): "Επιστροφή Λάµπρου Κατσώνη στη Ρωσία (1794) και εγκατάσταση στην Κριµαία - Παραδόσεις"
Λιβαδειά, 22 Μαρτίου 2014
Οµιλία κατά τον ετήσιο εορτασµό Μνήµης Λάµπρου Κατσώνη

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License