Σύλλογος Ιεροψαλτών Επαρχίας Θηβών "Ο Ευαγγελιστής Λουκάς"

Απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό σε όλους ανεξαιρέτως τους κοσμούντες τα Ιερά Αναλόγια ΟΛΩΝ των Ιερών Ναών της επαρχίας Θηβών και σας καλούμε σε αναμονή περισσοτέρων πληροφοριών και κοινών προτοβουλιών για όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.
ο Σύλλογος.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License