Σφηκόπουλος Ιω. | Το Κάστρο της Λειβαδιάς


Αποδελτίωση από το περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ.
[Περ. Στερεά Ελλάς τ 185, Νοε 1984]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License