Βαρβαρούσης Πάρις | "Σεϊντί - Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία"


Το βιβλίο "Σεϊντί, Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία", του Πάρι Βαρβαρούση, (εκδόσεις Παπαζήση, 2013), στο οποίο παρουσιάζονται σε μετάφραση και οι πρωτότυπες μελέτες των R. Stampfuss (1942) και E. Schmid (1963) με όλες τις εικόνες των ευρημάτων, βρίσκεται αναρτημένο σε πλήρη έκδοση εδώ.

Η ανάρτηση έγινε από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση για ελεύθερη χρήση ερευνητών και φοιτητών, μια προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License