Ραδάμανθυς (μυθολογία)

Ο Ραδάμανθυς στην ελληνική μυθολογία ήταν ήρωας της Κρήτης, ένας από τους γιους του Δία και της Ευρώπης, αδελφός του Μίνωα και του Σαρπηδόνα.

Κατά μία εκδοχή, προς το τέλος του βίου του ο Ραδάμανθυς εξορίσθηκε, ίσως οικειοθελώς, από την Κρήτη, και πήγε στη Βοιωτία, όπου και πήρε ως σύζυγό του την Αλκμήνη, τη μητέρα του ήρωα Ηρακλή, που είχε χηρεύσει. Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ζευγάρωσε με την Αλκμήνη στον Κάτω Κόσμο.

Πηγές

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License