Πέτρα

Στενό πέρασμα της Βοιωτίας.
Έγινε γνωστό από τη μάχη που έγινε μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων το 1829, που ήταν και το επισφράγισμα της επανάστασης του 1821.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License