ΠΕΣΙΝΕ (Αλουμίνιον της Ελλάδος)

Η "Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε", ιδρύθηκε τo 1960, με στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών ελληνικών κοιτασμάτων βωξίτη, για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.
Η Εταιρεία εγκατέστησε το βιομηχανικό της συγκρότημα στη θέση Αϊλουκαΐτικο ή Σιδηροκαφκιό στην κολάδα του αρχαίου Φωκικού Μεδεώνα ,περιοχή σήμερα της μονής του Οσίου Λουκά στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. Η θέση αυτή συνδυάζει τη γειτονία με τα σημαντικά κοιτάσματα βωξίτη της Βοιωτίας και Φωκίδας, την ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας, τη διακριτική ένταξη στο περιβάλλον.

Pechiney1963.jpg

Το 1963

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει κατά 60% στον γαλλικό Ομιλο επιχειρήσεων PECHINEY και κατά 40% σε διάφορους μετόχους, η πλειοψηφία των οποίων είναι τραπεζικά ιδρύματα και θεσμικοί επενδυτές.
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1973.
Μετέχει κατά 99,99% στην μεταλλευτική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ και έχει συμμετοχές στις εταιρείες επεξεργασίας αλουμινίου ΕΛΒΑΛ (2,08%) και ΒΙΟΧΑΛΚΟ (Ο,88%).
Η "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του βιομηχανικού κλάδου μεταποίησης του αλουμινίου στην Ελλάδα.

Ο κλάδος αυτός απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, περίπου 40.000 άτομα, μεταποιεί περισσότερους από 250.000 τόνους αλουμινίου κάθε χρόνο, πραγματοποιεί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 700 δισεκατομμύρια δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει 1,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Pechiney_installations.jpg

Σήμερα

Εγκατεστημένο σε μια περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα βωξίτη το ολοκληρωμένο* βιομηχανικό συγκρότημα της Εταιρείας περιλαμβάνει:

- μια μονάδα επεξεργασίας βωξίτη για την παραγωγή αλουμίνας
- μια μονάδα επεξεργασίας αλουμίνας για την παραγωγή αλουμινίου,
που πλαισιώνονται από τους Τομείς Συντήρησης, Ποιότητας- Ασφάλειας – Περιβάλλοντος, Επιμελητείας, Μελετών -Νέων Εργων και Ανθρώπινου Δυναμικού

Δυναμικότητα
Επεξεργάζεται: 1.400.000 t Ελληνικού Βωξίτη και 200.000 t Τροπικού Βωξίτη
Παράγει: 750.000 t Αλουμίνας & 160.000 t Αλουμινίου

*Πρόκειται για σχεδόν μοναδική περίπτωση , σε παγκόσμιο επίπεδο , συνδυασμού στον ίδιο χώρο μονάδας παραγωγής αλουμίνας και μονάδας παραγωγής αλουμινίου.
Τα εργοστάσια παραγωγής αλουμίνας κατασκευάζονται κοντά στα κοιτάσματα βωξίτη ενώ τα εργοστάσια αλουμινίου κοντά σε μεγάλα ηλεκτροπαραγωγικά κέντρα.
Η συνύπαρξη των στοιχείων αυτών, στην περίπτωση της "Αλουμίνιον της Ελλάδος", αποτελεί θετικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License