Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αποτελεί διοικητική υποδιαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και εισήχθη ως όρος το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Γεωγραφικά, η Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίαςταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια του πρώην Νομού Βοιωτίας.

Διοικητικά, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας δεν αποτελεί αυτοδιοικούμενο θεσμό ούτε διαθέτει δικό της συμβούλιο. Σε αυτή όμως αντιστοιχεί ένας άμεσα εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό του εκλεγμένου περιφερειάρχη, και έχει δηλωθεί ως τέτοιος στο ψηφοδέλτιο και έχει αυξημένες αρμοδιότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Σχετικές συνδέσεις

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ιστορία της Βοιωτίας
Νομός Βοιωτίας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License