Πέππας Ιωάννης | "Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας"

Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας: Μάχες στη Βοιωτία και εκστρατείες Βοιωτών εκτός αυτής - Από τον Κάδμο μέχρι τον Εμφύλιο (1437 π.Χ.- 1949 μ.Χ). / Ιωάννης Λ. Πέππας. ISBN: 978-960-93-3410-5. Άσκρη Βοιωτίας: Άσκρηθεν, [201-]. 630 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.

peppa-stratiotiki-istoria.jpg

Κατά την προϊστορική περίοδο οι πόλεμοι γίνονταν για τα πλούτη του Μινύα και του Οιδίποδα, ενώ με την Κάθοδο των Βοιωτών επιδιωκόταν η δημιουργία ισχυρών κρατών. Κατά τους τελευταίους αρχαϊκούς χρόνους φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια της Σπάρτης να διχάσει τη Βοιωτία και να την έχει σε συνεχή ένταση με την Αθήνα. Τον 5ο αιώνα π.Χ. η Βοιωτία αποτέλεσε θέατρο πολέμου με τους Πέρσες, και στη συνέχεια πεδίο διαμάχης μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο αποκαλύφτηκαν οι στρατηγικές ικανότητες της Βοιωτίας και η υψηλή τακτική της που την οδήγησαν σε μεγίστη ακμή κατά το πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Η κατάρρευση της ισχύος που ακολούθησε έδωσε τη δυνατότητα στον Φίλιππο και στον Αλέξανδρο να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Από τις μάχες που έγιναν κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, οι περισσότερες διεξήχθησαν σε βοιωτικά εδάφη, αλλά και στις άλλες η συμμετοχή Βοιωτών ήταν καθοριστική.

Η Βοιωτία, κατά τη ρωμαϊκή εποχή και κατά τη Φραγκοκρατία, γίνεται πεδίο συγκρούσεων ξένων στρατευμάτων. Στο έδαφος της Βοιωτίας αναδεικνύεται, κατά την επανάσταση του 1821, η στρατηγική και τακτική του Γεωργίου Καραΐσκάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License