Πέππας Ιωάννης | "3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών"

3.650 χρόνια στην κοιλάδα των μουσών : Από την κτίση της Ασκρης (1650 π.Χ.) στη σημερινή εποχή / Ιωάννης Λ.Πέππας
Αθήνα : Ιδεοθέατρον, [χ.χ.]
494 σ. ; 20 εκ.
ISBN: 978-960-7921-91-8

koilada-mouson.JPG

Το βιβλίο πραγματεύεται την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην Κοιλάδα των Μουσών από το έτος 1650 π.Χ. μέχρι σήμερα.
Οι Αλωάδες, τρισέγγονοι του Έλληνα, έκτισαν την Άσκρη και έφεραν τη λατρεία των Μουσών στην πανέμορφη ομώνυμη Κοιλά­δα.
Ο Ασκραίος Ησίοδος κάτω από την έμπνευση των Μουσών δημιουργεί τα αθάνατα έργα του. Στον ίδιο χώρο, τον Κερησσό δίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη των Ελλήνων που κρατά την Ελλάδα ελεύθερη.
Ασκρηνός είναι ο μεγάλος μηχανικός Κτησίβιος που μεταναστεύει στην Αλεξάνδρεια.
Στα χρόνια του Βυζαντίου η Ασκρη φιλοξενεί Ορθόδοξο Επισκοπείο.
Επί τουρκοκρατίας ο πληθυσμός δε δέχθηκε ξένες επιμειξείες. Το φρόνημα του παρέμεινε ελ­ληνικό.
Ο αναγνώστης παρακο­λουθεί τις διαδοχικές πτώσεις και ανακάμψεις της ζωής στην Κοιλάδα των Μουσών σε στενή σχέση με την ίδια την Ελλάδα. Και εδώ οι κάτοικοι προσδιό­ριζαν από μόνοι τη μοίρα τους και φυσικά την ιστορική τους τύχη.
Τα στοιχεία που παρου­σιάζονται είναι αποτέλεσμα κοπιώδους και επισταμένης έρευνας.
Ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License