Παπαλουκάς Χαράλαμπος
papaloukas-charalampos.jpg

Ο Χαράλαμπος Παπαλουκάς είναι ποιητής, συγγραφέας και εκδότης. Γεννήθηκε στο Κυριάκι Βοιωτίας το 1958.

Εργογραφία

 1. Excel Expert. Οδηγός εκµάθησης ειδικών γνώσεων Excel. ISBN : 978-618-80025-3-1. Έκδοση 2008.(και σε ψηφιακή μορφή).
 2. Φυσικές Επιστήμες. Ανέκδοτο εξάτομο βιβλιοδετημένο έργο, δια φοιτητές Πανεπιστημίου. (και σε ψηφιακή μορφή).
 3. The Greek Language. Ανέκδοτο τρίτομο βιβλιοδετημένο έργο, διά αγγλομαθείς ενδιαφερόμενους. (και σε ψηφιακή μορφή).
 4. Κυριάκη - Φώς Ιλαρόν. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα". Έκδ. ιδίου, 2012, τόμοι 2, ISBN[SET]: 978-618-80025-0-0. ISBN: 978-618-80025-1-7(τ. Α') 978-618-80025-2-4 (τ. Β').
 5. Κυριάκη - Έρεβος. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα". Έκδ. ιδίου, 2013, ISBN: 978-618-80025-4-8.
 6. Εκ Κυριάκης Ανατροπή - Αρβαναζισμός. Φωκικά & Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, 2014, ISBN: 978-618-80025-6-2.
 7. Ρίμα εκ Ρύμης Ρωμιού- Πλαρενισμός. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά- Πολιτική και κοινωνική Θεωρία Ποιητικώς Εκφρασθείσα. Έκδ. ιδίου, 2014, ISBN: 978-618-80025-5-5.
 8. Ανατροπές -Ληστών Ιστορία. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, 2014, ISBN: 978-618-80025-7-9.
 9. Νέσσου Χιτών Λιβαδιά 1700-1935. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά.** Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, 2014, ISBN: 978-618-80025-8-6.
 10. Aξιοπιστία et l’ irresponsabilité de Jean Alexandre Buchon -Les Misérables. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, 2014, ISBN: 978-618-80025-9-3.
 11. Οι Λογοθέτες της Λιβαδειάς και ο Ραζής Δημήτριος
 12. Άρθρα στο Διαδικτυακό περιοδικό «Ελεύθερη Έρευνα». Η φουφού της Ρωμιοσύνης κ.ά. Επιμέλεια Γιάννης Λάζαρης. Έκδ. ιδίου, 2015, ISBN: 978-618-81697-0-8.
 13. Επωαστική Ρωμιοσύνη, το φιδάκι «Νέα Γενιά»- Γνώσεις Επιβίωσης Νέου. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς, Έκδ. ιδίου, 2015. ISBN: 978-618-81697-1-5.
 14. Παπαλουκάς Χαρ.. Παπαλουκά Ντάρια – Μούργου, «Μεδεών Πολιτική και Ορθοδοξία». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-960-93-7236-7. Έκδ. Ιδίων, Αθήνα, 2015.
 15. «Μονή Οσίου Λουκά, Ευρώπη και Πολιτική». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-618-81697-2-2. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
 16. «Χαλκευμένες Παραδόσεις περιοχής Μονής Οσίου Λουκά». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-618-81697-3-9. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
 17. «Γρηγόρης Παπαλουκάς, υπόδειγμα Αντιστασιακού». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-618-81697-4-6. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
 18. «Ιστορίας δείγματα ως ιός Εθνικός». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-618-81697-5-3. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
 19. «ω Κράτους Ιστορία». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN: 978-618-81697-6-0. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.

Πρόκειται να εκδοθεί εμβριθής Μελέτη – υποδειγματική Έρευνα για τους Νεκρούς του Κυριακίου 1940-1949. Εάν κάποιος Βοιωτός γνωρίζει για Έλληνες εκτελεσθέντες ή τραυματισθέντες στον Καρακόλιθο (Απρίλιο –Μάιο 1944) όχι υπό των Γερμανών, αλλά από τον ΕΛΑΣ, την αυτή ακριβώς περίοδο, θα ήταν σημαντική η συμβολή στην Έρευνα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License