Παπαλουκάς Χαράλαμπος
papaloukas-charalampos.jpg

Ο Χαράλαμπος Παπαλουκάς είναι ποιητής, συγγραφέας και εκδότης. Γεννήθηκε στο Κυριάκι Βοιωτίας το 1958.

Εργογραφία

Φυσικές Επιστήμες. Ανέκδοτο εξάτομο βιβλιοδετημένο έργο, δια φοιτητές Πανεπιστημίου. (και σε ψηφιακή μορφή).
1. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Excel Expert. Οδηγός εκμάθησης ειδικών γνώσεων Excel. ISBN: 978‐618‐80025‐3‐1. Έκδοση 2008.
2. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Κυριάκη ‐ Φώς Ιλαρόν. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα". Έκδ. ιδίου, 2012, τ. 2, ISBN[SET]: 978‐618 ‐80025 ‐0‐0. ISBN: 978‐618‐80025‐1‐7 (τ. Α') 978‐618‐80025 ‐2‐4 (τ. Β').
3. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Κυριάκη ‐ Έρεβος. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα". Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2013, ISBN: 978‐618‐80025 ‐4‐8.
4.Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Εκ Κυριάκης Ανατροπή. Αρβαναζισμός Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2014, ISBN: 978‐618 ‐80025 ‐6‐2.
5. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Ρίμα εκ Ρύμης Ρωμιού ‐ Πλαρενισμός. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά ‐ Πολιτική και κοινωνική Θεωρία Ποιητικώς Εκφρασθείσα. Αθήνα 2014, ISBN: 978‐618‐80025‐5‐5.
6. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Ανατροπές ‐ Ληστών ιστορία. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά, Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2014, ISBN: 978‐ 618‐80025‐7‐9.
7. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Νέσσου Χιτών Λιβαδιά 1700‐1935. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2014, ISBN: 978‐618‐80025‐8 ‐6.
8. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Αξιοπιστία et l᾿irresponsabilité de Jean Alexandre Buchon ‐ Les Misérables. Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα. Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2014, ISBN: 978‐ 618‐80025 ‐9‐3.
9. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Άρθρα στο Διαδικτυακό περιοδικό «Ελεύθερη Έρευνα». Η φουφού της Ρωμιοσύνης κ.ά. Επιμέλεια Γιάννης Λάζαρης. Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2015, ISBN: 978-618-81697-0-8.
10. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Επωαστική Ρωμιοσύνη, το φιδάκι «Νέα Γενιά»- Γνώσεις Επιβίωσης Νέου. Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. Έκδ. ιδίου, Αθήνα 2015. ISBN: 978-618-81697-1-5.
11. Παπαλουκάς Νικόλαος Χ. «Τσιφτετέλληνας». Ποιητική Ανάλυση Μελέτης. ISBN: 978-960-93-4538-5. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2012.
12. Παπαλουκά Γεωργία «Μπουφίδης Νικόλαος. Νερούτσων Έργα και Ημέραι». ISBN: 978-960-93-6758-5. Έκδ. Ιδίας, Αθήνα, 2015.
13. Παπαλουκά Ντάρια – Μούργου, Παπαλουκάς Χαρ. «Από τον Μεδεώνα μέχρι το Αύριο». ISBN: 978-960-93-7088-2. Έκδ. Ιδίας, Αθήνα, 2015.
14. Παπαλουκά Ντάρια – Μούργου, Παπαλουκάς Χαρ. «Μεδεών και Παραλειπόμενα». ISBN: 978-960-93-7169-8. Έκδ. Ιδίας, Αθήνα, 2015.
15. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. Παπαλουκά Ντάρια – Μούργου, «Μεδεών Πολιτική και Ορθοδοξία». ISBN: 978-960-93-7236-7. Έκδ. Ιδίων, Αθήνα, 2015.
16. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Μονή Οσίου Λουκά, Ευρώπη και Πολιτική». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. ISBN: 978-618-81697-2-2. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
17. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Χαλκευμένες Παραδόσεις περιοχής Μονής Οσίου Λουκά». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. ISBN: 978-618-81697-3-9. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
18. Παπαλουκάς Χαράλαμπος, «Γρηγόρης Παπαλουκάς, υπόδειγμα Αντιστασιακού». Επιμέλεια Νικόλαος Παπαλουκάς. ISBN: 978-618-81697-4-6. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
19. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Ιστορίας δείγματα ως ιός Εθνικός». ISBN: 978-618-81697-5-3. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
20. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «ω Κράτους Ιστορία». ISBN: 978-618-81697-6-0. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2015.
21. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Καρακόλιθος 1944 – Κυριάκι – Γρηγόρης Παπαλουκάς». ISBN: 978-618-81697-7-7. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2016.
22. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Κυριακιώτες Αρχιληστές. Νταβέλης - Κακαράπης - Αβορίτης». ISBN: 978-618-82408-1-0. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2016.
23. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Ελληνική Γλώσσα για Ξένους και Έλληνες. Πολυτονική Γραφή και Υπολογιστές». ISBN: 978-618-82408-2-7. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2016.
24. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Δαλιάνης Ιωάννης. Ένας Δημοκρατικός Υπολοχαγός». ISBN: 978-618-82408-3-4. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Έκδ. ιδίου, Αθήνα, 2016.
25. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Κυριάκι 1940 - 1949. Ιστορία και Μνήμη». ISBN 978-618-81697-8-4. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Υπό έκδ., Αθήνα, 2016.
26. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «19ος αιών. Περιφέρεια Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά. Εκλογικοί Κατάλογοι». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978 -618-82408-4-1. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Έκδ. ιδίου Αθήνα, 2016.
27. Παπαλουκά Αικατερίνη. «Η Λειβαδιά και η επαρχία της. Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-960-93-8215-1. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Αθήνα, 2016.
28. Παπαλουκά Αικατερίνη. «Παρνασσίδα. Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα. Βοιωτία – Φωκίδα – Φθιώτιδα». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82667-0-4. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Αθήνα, 2016.
29. Παπαλουκά Αικατερίνη. «Δωρίδα. 19ος αιών. Εκλογικοί Κατάλογοι». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82667-1-1. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά Αθήνα, 2016.
30. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Η Θήβα και η επαρχία της. Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82408-0-3. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Αθήνα, 2016.
31. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Λοκρίδα. Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα. Εκλογικοί Κατάλογοι» Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82408-5-8. Επιμέλεια Γεωργία Παπαλουκά. Αθήνα, 2016.
32. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Φωκίδα. Εκλογικοί Κατάλογοι. Δήμοι οικισμοί 19ος-20ος αιών». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82408-7-2. Επιμέλεια Παπαλουκά Αικατερίνη. Τόμος Α’. Αθήνα, 2016.
33. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Φωκίδα. Εκλογικοί Κατάλογοι. Δήμοι οικισμοί 19ος-20ος αιών». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82408-8-9. Επιμέλεια Παπαλουκά Αικατερίνη. Τόμος Β’. Αθήνα, 2016.
34. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «π. Ισίδωρος Κοβατσιάδης. Κλήρος και Εθνικοί αγώνες» ISBN 978-618-81697-9-1. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2016
35. Παπαλουκάς Χαράλαμπος.«Ραβανίτσα Ελικώνος και Λαβανίτσα. Τοπωνύμια - Ονοματολογία και Πολιτική». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-82408-9-6. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2016.
36. Παπαλουκάς Χαρ.. «Μετόχια και Παραλαύρια. Διοικητικές Μεταβολές και Πολιτική». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-5282-00-4. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
37. Παπαλουκάς Χαράλαμπος.«Μονές και Παραλαύρια. Διοικητικές Μεταβολές και Πολιτική». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-5282-01-1. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
38. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Μοναστήρια και Μετόχια. Διοικητικές Μεταβολές και Πολιτική». Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. ISBN 978-618-5282-02-8. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
39. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Βλογημένη Φύση. Μηλιά». Παραδόσεις Θρησκεία Πολιτική. ISBN 978-618-5282-03-5. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
40. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Αβλόγητη Χώρα. Άμπελος». Παραδόσεις Θρησκεία Πολιτική. ISBN 978-618-5282-04-2. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
41. Παπαλουκάς Χαράλαμπος. «Άπιστον. Συκιά». Παραδόσεις Θρησκεία Πολιτική. ISBN 978-618-5282-05-9. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
42. Παπαλουκάς Χαράλαμπος.«Νικόλαος Μπουφίδης κατά Γεώργιο Σουρή και Πέτρο Ζητουνιάτη». Ιστορικές Διευκρινήσεις. ISBN 978-618-5282-06-6. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.
43. Παπαλουκάς Χαράλαμπος.«Δένδρα και τόπος. Ονομασίες Οικισμών. Ιστορία και Άθλιον». Τρίτομο έργο ISBN(SET): 978-618-5282-09-7. Επιμέλεια Παπαλουκά Γεωργία. Αθήνα, 2017.


Πρόκειται να εκδοθεί εμβριθής Μελέτη – υποδειγματική Έρευνα για τους Νεκρούς του Κυριακίου 1940-1949. Εάν κάποιος Βοιωτός γνωρίζει για Έλληνες εκτελεσθέντες ή τραυματισθέντες στον Καρακόλιθο (Απρίλιο –Μάιο 1944) όχι υπό των Γερμανών, αλλά από τον ΕΛΑΣ, την αυτή ακριβώς περίοδο, θα ήταν σημαντική η συμβολή στην Έρευνα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License