Παπαλουκάς Χαράλαμπος | "ΚΥΡΙΑΚΗ Έρεβος"


ΚΥΡΙΑΚΗ Έρεβος: Φωκικά και Αττικοβοιωτικά. Πολιτική και κοινωνική μελέτη εκ διαφόρων πηγών ερανισθείσα / Χαράλαμπος Νικ. Παπαλουκάς. Αθήνα : [χ.ό.], 2014. 566 σ. ; 23 εκ.
ISBN: 978-618-80025-4-8.

kyriakh-erevos.jpg

ΠΗΓΗ: Βιβλιοκατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Νινλιοθήκης Λεβαδείας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License