Η Βοιωτία μετά τον "Καποδίστρια"
tedk-viotiasmap.jpg

Ο Νομός Βοιωτίας διαιρείται διοικητικά μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από το σχέδιο "Ιωάννης Καποδίστριας" (Νόμος 2539/1997) σε 18 δήμους και σε 2 κοινότητες (Κοινότητα Αντίκυρας και Κυριακίου).


ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2539 (Απόσπασμα)

nomos-kapodistria-sel1.jpg nomos-kapodistria-viotia.jpg

"Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων

Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συγκροτούνται ανά νομό ως εξής :

7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

7.1. Δήμος Ακραιφνίας αποτελούμενος από τις Κοινότητες Ακραιφνίου, Κάστρου, Κοκκίνου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακραίφνιο της τέως Κοινότητας Ακραιφνίου.

7.2. Δήμος Αλιάρτου αποτελούμενος από το δήμο Αλιάρτου και τις κοινότητες: 1. Ευαγγελιστρίας, 2. Πέτρας, 3. Σωληναρίου, 4. Υψηλάντου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλίαρτος του τέως Δήμου Αλιάρτου.

7.3. Δήμος Δαύλειας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δαυλείας, 2. Μαυρονερίου, 3. Παρορίου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Δαύλεια της τέως Κοινότητας Δαυλείας.

7.4. Δήμος Δερβενοχωρίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δάφνης, 2. Πύλης, 3. Σκούρτων, 4. Στεφάνης, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλη της τέως κοινότητας Πύλης.

7.5. Δήμος Διστόμου αποτελούμενος από το δήμο Διστόμου και την κοινότητα Στειρίου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δίστομο του τέως δήμου Διστόμου.

7.6. Δήμος Θεσπιέων αποτελούμενος από το δήμο Θεσπιών και τις κοινότητες: 1. Ασκρης, 2. Λεονταρίου, 3. Μαυρομματίου, 4. Νεοχωρίου Θεσπιών οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θεσπιές του τέως δήμου Θεσπιών.

7.7. Δήμος Θηβαίων αποτελούμενος από το δήμο Θηβαίων και τις κοινότητες: 1. Αμπελοχωρίου, 2. Ελεώνος, 3. Μουρικίου, 4. Νεοχωρακίου, 5. Υπάτου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Θήβα του τέως δήμου Θηβαίων.

7.8. Δήμος Θίσβης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δομβραίνης, 2. Ελλοπίας, 3. Θίσβης, 4. Ξηρονομής, 5. Προδρόμου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δόμβραινα της τέως κοινότητος Δομβραίνης.

7.9. Δήμος Κορώνειας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας ΄Αννας, 2. Αγίας Τριάδος, 3. Αγίου Γεωργίου, 4. Αλαλκομενών, 5. Κορωνείας, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός ΄Αγιος Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

7.10. Δήμος Λεβαδέων αποτελούμενος από το δήμο Λεβαδέων και τις κοινότητες: 1. Λαφυστίου, 2. Ρωμαίϊκου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεβάδεια του τέως δήμου Λεβαδέων.

7.11. Δήμος Οινοφύτων αποτελούμενος από το δήμο Οινοφύτων και τις κοινότητες: 1. Αγίου Θωμά, 2. Κλειδίου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οινόφυτα του τέως δήμου Οινοφύτων.

7.12. Δήμος Ορχομενού αποτελούμενος από το δήμο Ορχομενού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αγίου Σπυρίδωνος, 3. Διονύσου, 4. Καρυάς, 5. Λουτσίου, 6. Παύλου, 7. Πύργου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορχομενός του τέως δήμου Ορχομενού.

7.13. Δήμος Πλαταιών αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Λεύκτρων, 2. Πλαταιών και τις κοινότητες: 1. Καπαρελλίου, 2. Λουτουφίου, 3. Μελισσοχωρίου, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καπαρέλλιο της τέως κοινότητας Καπαρελλίου.

7.14. Δήμος Τανάγρας αποτελούμενος από τις κοινότητες:1. ΄Αρματος, 2. Ασωπίας, 3. Καλλιθέας, 4. Τανάγρας, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός ΄Αρμα της τέως κοινότητας ΄Αρματος.

7.15. Δήμος Χαιρωνείας αποτελούμενος από το δήμο Χαιρωνείας και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. Ακοντίου, 3. Ανθοχωρίου, 4. Βασιλικών, 5. Θουρίου, 6. Προσηλίου, 7. Προφήτου Ηλία, οι οποίες καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαιρώνεια του τέως δήμου Χαιρωνείας.

Β. Στον παραπάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης Κοινότητας σε Δήμο.

Γ. Στους Δήμους: 1. Αραχόβης, 2. Βαγίων, 3. Σχηματαρίου, και στις κοινότητες: 1. Αντικύρας και 2. Κυριακίου, δεν επέρχεται μεταβολή.

Πηγές

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License