Μύρων
discobolusmarble.jpg

Ο Μύρων ήταν σπουδαίος Βοιωτός γλύπτης από τις Ελευθερές1, από τις δημιουργίες του οποίου περισσότερογνωστό, χάρη στα σωζόμενα ρωμαϊκά αντίγραφα, είναι το χάλκινο σύνταγμα της Αθηνάς και του Μαρσύα που στήθηκε στην Ακρόπολη περί το 450 π.Χ.

Ο Μύρων, αν και σύγχρονος του Φειδία ακμάζει πιο πριν. Έργο του θεωρείται η μετόπη του Παρθενώνα με αριθμό 1 (Κενταυρομαχία) και ο περίφημος Δισκοβόλος του (450 π.Χ.). Ο αθλητής παριστάνεται τη στιγμή της υπέρτατης έντασης, λίγο πριν από τη ρίψη του δίσκου, με έντονη κάμψη του κορμιού και αντιθετικές κινήσεις των μελών του.

Πηγές

Άγγελος Δεληβορριάς: "Η μεγάλη γλυπτική στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License