Μόρνος (ποταμός)

Ο Μόρνος είναι ποταμός της Στερεάς Ελλάδας που πηγάζει από τον Τυμφρηστό και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο. Έχει μήκος 77 χλμ., ένα μέρος από τα νερά του μεταφέρεται με σύραγγες και αγωγούς στην Αθήνα για την ύδρευση της πόλης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License