Μονή Οσίου Λουκά - Η Αγιά Σοφιά της Βοιωτίας

Αφήγηση: Χρήστος Τσάγκας
Aπόσπασμα από την ηλεκτρονική έκδοση του CD "ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License