ΜΜΕ Ν. Βοιωτίας - Ραδιοφωνικοί σταθμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
22610-24754

951 ΛΑΜΔΑ FM
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3ο όροφος κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων
Πλ.Εθνικής Αντίστασης
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
τηλ. 22610 25555 εσωτερικό 104
email: rg.ni|mfadmal#rg.ni|mfadmal και moc.liamg|mfadmal#moc.liamg|mfadmal

ΡΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗ
Νηρέως 5Β 32005
ΔΙΣΤΟΜΟ
22670-41311

ΡΑΔΙΟ ΘΗΒΑ
Παν.Δράκου 13
32200 ΘΗΒΑ
22620-81266

ΣΕΙΡΙΟΣ
Αριστάρχου 9
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
22610-81670

GRAFITY F.M.
Σπυροπούλου 7Α
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
22610-24754

HIGH F.M.
Παν.Δράκου 16
32200 ΘΗΒΑ
22620-28762

START F.M.
Πινδάρου 62
32200 ΘΗΒΑ
22620-22262

MAHAGONNY
ΔΙΣΤΟΜΟ 32005
22610-21911

Mega Ράδιο
22610-26423

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License