Μικέλη Τερέζα

Η κ. Τερέζα Μικέλη γεννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στη Λιβαδειά, Βοιωτίας. Είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Είναι παντρεμένη με το Συμεών Μικέλη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κωνσταντίνα-Ουρανία, ψυχολόγο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγήτρια Αγγλικών και το Νίκο, τελειόφοιτο του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τελείωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα στο 16ο Γυμνάσιο Θηλέων στα ‘Ανω Πατήσια, και το 1981 αποφοίτησε απο την Αγγλική Φιλολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.
Το 1994 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master of Arts in Teaching English to Foreign Learners (MA.TEFL) από το Saint Michael’s College, Vermont, USA.
Το 1999 παρακολούθησε στο Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (The Open University) στο τμήμα της Ψυχολογίας τις ενότητες : Εισαγωγή στη Ψυχολογία και Child Development (ανάπτυξη παιδιού).

Παράλληλα άρχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Master of Education με ειδίκευση στην ειδική μαθησιακή δυσκολία/ δυσλεξία στο Πανεπιστήμιο του Bangor Ουαλίας σε ένα part-time πρόγραμμα (διάρκειας 5 χρόνων).

Οι ενότητες που διδάχτηκε πριν αρχίσει τη μεταπτυχιακή της διατριβή είναι οι εξής:
• Θεωρητικό Υπόβαθρο στη Δυσλεξία — Theoretical Background to Dyslexia,
• Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία της Αξιολόγησης και Διδασκαλίας Δυσλεξικών Μαθητών — Principles and Methodology in the Assessment and Teaching of Dyslexic Children, Αξιολόγηση, Unit on Assessment,
• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση — Educational Evaluation,
• Τεχνικές Έρευνας και Μετρήσεων — Measurement and Research Techniques, Στήριξη Αναλυτικών Προγραμμάτων και Ειδική Αγωγή— Curriculum Support and Special Needs.

Το 2004 παρέδωσε τη μεταπτυχιακή της διατριβή ο τίτλος της οποίας είναι A Mind-Friendly Framework for Teaching English to Greek Dyslexic Learners. Από το 2005 είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου : Master of Education (Dyslexia).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια του TESOL (Τeachers of English to Speakers of Other Languages) GREECE, με έδρα την Αθήνα, και τουTESOL MACEDONIA-THRACE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σαν εισηγήτρια στα οποία ανέλυσε τρόπους διδασκαλίας Αγγλικών σε δυσλεξικούς μαθητές καθώς επίσης παρουσίασε βιντεοσκοπημένο μάθημα τάξης Αγγλικών στο οποίο εφαρμόστηκαν τεχνικές διδασκαλίας προσέγγισης δυσλεξικών μαθητών.

‘Εχει λάβει μέρος στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακά Προβλήματα στη Θεσσαλονίκη στο οποίο μίλησε για τη διδασκαλία τηςΑγγλικής Γλώσσας σε δυσλεξικούς μαθητές.

Είναι εξετάστρια παραγωγής προφορικού λόγου της Αγγλικής γλώσσας σε Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας από το 2003 μέχρι σήμερα.
Έχει διδάξει την Αγγλική γλώσσα απο το 3ο πανεπιστημιακό έτος επί δεκαετίες σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων καθώς επίσης και σε ενήλικες.

Εχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία των Αγγλικών όπως There’s light at the end of the tunnel, Teaching English to Greek Dyslexic learners , Τhe Multisensory Approach στο ELT NEWS και στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Εκπονεί τη συγγραφή βιβλίου με θέμα την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από δυσλεξικούς μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License