Μικέλη–Καλλιακμάνη Κων/να–Ουρανία

H Κων/να–Ουρανία Μικέλη–Καλλιακμάνη είναι πτυχιούχος ψυχολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας.

Έκανε την πρακτική της εξάσκηση στα KEΔΔΥ Βοιωτίας (Λιβαδειά) όπου ειδικεύτηκε στη χορήγηση του WISC III (διαγνωστικό τεστ ευφυΐας). Είναι κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι, επίσης, διπλωματούχος Θετικής Ψυχολογίας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι η ανάπτυξη της θετικότητας και των θετικών συναισθημάτων, το νόημα ζωής και θετική νοηματοδότηση, το απολαμβάνειν και ψυχική ανθεκτικότητα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License