Μενοικέας (μυθολογία)

Ο Μενοικέας ήταν γιος του Όκλασου και εγγονός του Πενθέα, τρισέγγονος του Κάδμου. Κόρες του ήταν η Ιππονόμη, σύζυγος του Αλκαίου και η Ιοκάστη, σύζυγος του Λαΐου, ενώ ο Κρέοντας ήταν γιος του.

Μενοικέας ονομαζόταν και ο δεύτερος γιος του Κρέοντα, που θυσιάστηκε για να σώσει τη Θήβα, μετά από χρησμό του Τειρεσία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License