Μάχη της Κωπαΐδας (1311)

Η Μάχη της Κωπαΐδας έγινε στις 15 Μάρτη 1311, μεταξύ των Καταλανών και των Φράγκων ιπποτών. Στη μάχη αυτή νίκησαν οι Καταλανοί και κατέλαβαν το δουκάτο της Αθήνας, που ανήκε στους Φράγκους.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License