Λιβαδόστρας κόλπος

Ο Λιβαδόστρας κόλπος είναι όρμος στο βορειοδυτικό μέρος του Κορινθιακού κόλπου. Ορίζεται από τις βόρειες ακτές της χερσονήσου των Γερανίων, που καταλήγει στο ακρωτήριο Ηραίο, και από τμήμα των απέναντι νότιων ακτών της Βοιωτίας και της Αττικής. Ονομάζεται και κόλπος των Αλκυονιδών. Στον κόλπο της Λιβαδόστρας βρίσκονται και οι Αλκυονίδες νήσοι ή Καλά νησιά.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License