Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Λιβαδειάς

Η δημιουργία του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου Λιβαδειάς στο υπόγειο της Νεροτριβής, έγινε στο πλαίσιο αξιοποίησης των ιστορικών βιομηχανικών κτιρίων της περιοχής της Κρύας. Το Μουσείο στεγάζεται στον άλλοτε αλευρόμυλο-εκκοκκιστήριο και νεροτριβή του Μαγκλαρά, κάτω από το καφέ-αναψυκτήριο "Νεροτριβή", δημιουργία της άλλοτε ΔΕΠΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Λιβαδειάς).

Εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2000, ενώ οι εργασίες για την υλοποίηση του είχαν ξεκινήσει από τα τέλη του 1997. Με το πέρας του διετούς εντοπισμού, της καταγραφςή και της απόκτησης των πρώτων αντικειμένων της συλλογής, η συλλογή του μουσείου απαριθμούσε περισσότερα από 700 αντικείμενα.

Στο Μουσείο παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:

  • Ιστορία,
  • Υφαντουργεία,
  • Ενδυμασία,
  • Αγροτικά Εργαλεία,
  • Οικιακά Σκεύη και αντικείμενα του καθημερινού βίου,
  • Υδροκίνηση, με κυρίαρχο έκθεμα έναν ανακατασκευασμένο αλεστικό μηχανισμό, που παίρνει ενέργεια για την κίνηση του από την υπάρχουσα κατακόρυφη φτερωτή του κτιρίου.

Η οργάνωση του Μουσείου έγινε με άξονα την σύνδεση των εκθεμάτων με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν, τα χρησιμοποίησαν και έζησαν με αυτά, ενώ ο συνδυασμός με παλιές φωτογραφίες δημιουργεί το πλαίσιο μέσα από το οποίο αναβιώνει μια άλλη εποχή. Με την λειτουργία του Μουσείου που στοχεύει στην διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματοποιείται μια εναλλακτική παρέμβαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στην τοπική ιστορία και παράδοση.

Στόχος του Μουσείου είναι η έρευνα, συλλογή, διαφύλαξη και προβολή των υλικών καταλοίπων της ιστορίας που αφορούν στην περιοχή της Λιβαδειάς.

Πηγές

Δήμος Λεβαδέων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License