Δημοτική Βιβλιοθήκη Βαγίων

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βαγίων
Υπεύθυνη: Τσέλου Βασιλεία
Διεύθυνση: Βάγια, Νομός Βοιωτίας, Τ.Κ. 32002
Τηλ. 22620-61504
Fax 22620-61478
Δήμος Βαγίων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License