Δημοτική βιβλιοθήκη Θεσπιέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημοτική βιβλιοθήκη Θεσπιέων
Υπεύθυνος: Μελισσάρης Χαράλαμπος
Διεύθυνση: Θεσπιές, Νομός Βοιωτίας, Τ.Κ 32002
Τηλ. 22620-65225
Fax 22620-65879
Δήμος Θεσπιέων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License