Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος: Γιώργος Καλαμπόκας

Ησιόδου 12 (εντός Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ορχομενού),
Ορχομενός 32300

Email: moc.liamg|sonemohcro.bil#moc.liamg|sonemohcro.bil
Τηλ. 22610-39029

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License