Πλουτάρχειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαιρώνειας

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημοτική Πλουτάρχειος Βιβλιοθήκη Χαιρώνειας
Υπεύθυνος: Σάλτας Γεώργιος
Διεύθυνση: Χαιρώνεια, Λεωφ. Κωνσταντίνου Μπουραλάκη, Νομός Βοιωτίας, Τ.Κ. 32100
Τηλ. & FAX 22610-95572
Fax 22610-95542
Δήμος Χαιρώνειας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License