Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αντίκυρας

Στοιχεία επικοινωνίας

Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αντίκυρας
Υπεύθυνη: Διαμαντή Πετρούλα
Διεύθυνση: Αντίκυρα, 25ης Μαρτίου, Νομός Βοιωτίας, Τ.Κ. 32012
Τηλ. 22670-42021, 22670-41474
Fax 22670-41485
Δήμος Αντικύρας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License