Σχολική Βιβλιοθήκη Γυμνασίου-Λυκείου Καπαρελλίου

Στοιχεία επικοινωνίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΛ) ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, Ν. Βοιωτίας 32 200
Τηλ. & FAX 22620 98288
Email rg.hcs.iov.rapak-myg|yrarbil#rg.hcs.iov.rapak-myg|yrarbil
URL http://gym-kapar.voi.sch.gr/library.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License