Λάϊος (μυθολογία)
laios.jpg

Παιδί του Λάβδακου ήταν ο Λάιος, πατέρας του Οιδίποδα. Ομώνυμη τραγωδία έγραψε ο Αισχύλος.

Ο Λάιος νυμφεύτηκε την Ιοκάστη, ηρωίδα της Βοιωτίας, κόρη του Μενοικέα, γνωστή και με το όνομα Επικάστη. Πριν γίνει βασιλιάς, όταν ήταν ανήλικος και τον επιτρόπευε ο Νυκτέος και ο Λύκος, ήταν «εξόριστος» στην Ηλεία, όπου τον φιλοξένησε και με χαρά ο βασιλιάς της, Πέλοπας. Όμως, ο Λάιος έκλεψε το γιο του Πέλοπα, Χρύσιππο, και τον έφερε στη Θήβα, όπου το καημένο βασιλόπουλο αυτοκτόνησε. Έτσι, ο Πέλοπας, οργισμένος και πληγωμένος για το χαμό του γιου του, καταράστηκε το Λάιο να μην αποχτήσει ποτέ παιδιά ή να σκοτωθεί απ’ το γιο του. Η Ήρα συμφώνησε με την κατάρα, ενώ ο Απόλλωνας τον συμβούλεψε να μην τεκνοποιήσει.

Όμως ο Λάιος μια νύχτα μέθυσε και έτσι η Ιοκάστη τον κατάφερε να παν στο κρεβάτι μαζί. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, απόκτησαν μαζί τον Οιδίποδα που, σύμφωνα με το Μαντείο, θα σκότωνε τον πατέρα του και θα νυμφευόταν τη μητέρα του, εν αγνοία του.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License