Κουμπίτσας Ιωάννης

Αξιωματικός του Αθανασίου Σκουρτανιώτου ο Λιαταναίος Ιωάννης Κουμπίτσας ξακουστός για την φρόνηση και γενναιότητα του.
Εφονεύθη το 1848 στο Παλαιόκαστρο Φθιώτιδας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License