Κόριννα (6ος-5ος αι. π.Χ.)

Η Κόριννα ήταν λυρική ποιήτρια του 6ου-5ου αι. π.Χ., από την Τανάγρα της Βοιωτίας, σύγχρονη του Πίνδαρου, τον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, νίκησε πέντε φορές σε ποιητικούς αγώνες.

Έγραψε πεντάστιχες ή εξάστιχες στροφές σε βοιωτική διάλεκτο και απλή μετρική. Εμπνεύστηκε κυρίως από τους αρχαίους βοιωτικούς μύθους, που τους απέδωσε με ύφος απλό και κάπως ξερό, ως προς τα κοσμητικά επίθετα. Ως προς το μέτρο, χρησιμοποίησε το ιαμβικό και το χοριαμβικό δίμετρο. Τα ποιήματά της είχαν τέτοια διάδοση στη Βοιωτία που έφτασαν στους αλεξανδρινούς με πολλούς μεταγενέστερους γλωσσικούς τύπους, ώστε ο Bowra να διατυπώσει την απίθανη θεωρία ότι η Κόριννα έγραψε ανάμεσα στα χρόνια 350-250 π.Χ. Έγραψε βουκολικά ποιήματα, μερικά ηρωικά αφηγήματα και ίσως τον πόλεμο των "Επτά επί Θήβας".

Αποσπάσματα του έργου της ποιήτριας είναι σήμερα γνωστά από αιγυπτιακούς παπύρους.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License