Κιόκες Ιωάννης

Ο Κιόκες Ιωάννης ή Κιόκιος ή Κιόκιας γεννήθηκε στη Λιάτανη.
Αξιωματικός του Αθανασίου Σκουρτανιώτου τιμώμενος από την πατρίδα με το παράσημο του αγώνος και το σταυρό του Σωτήρος.
Πέθανε στη Λιάτανη με το βαθμό ανωτέρου αξιωματικού της φάλαγγας.
Πολλοί απόγονοί του ισχυρίζονται ότι ο Κιόκες ήταν καπετάνιος.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License