ΚΕΠ Δήμου Σχηματαρίου

Διεύθυνση: Ιοκάστης 17
T.K.: 32009
Περιοχή: Σχηματάρι
Τηλέφωνο: 22620-59800
Φαξ: 22620-56723
E-mail: rg.vog.pek|uoiratamihs.d#rg.vog.pek|uoiratamihs.d

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License