ΚΕΠ Δήμου Ορχομενού

Διεύθυνση: Πεσόντων Μαχητών 8
T.K.: 32300
Περιοχή: Ορχομενός
Τηλέφωνο: 22610-32315, 22610-39008
Φαξ: 22610-32115
E-mail: rg.vog.pek|uonemohro.d#rg.vog.pek|uonemohro.d

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License