ΚΕΠ Κοινότητας Κυριακίου

Διεύθυνση: Γ. Σκόνδρα 9
T.K.: 32006
Περιοχή: Κυριάκι
Τηλέφωνο: 22670-51800
Φαξ: 22670-51802
E-mail: rg.vog.pek|uoikairyk.k#rg.vog.pek|uoikairyk.k

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License