ΚΕΠ Δήμου Κορώνειας

Διεύθυνση: Εθνικής Αναγέννησης 11
T.K.: 32007
Περιοχή: Άγιος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 22610-49001
Φαξ: 22610-49002
E-mail: rg.vog.pek|saitoiov-saienorok.d#rg.vog.pek|saitoiov-saienorok.d

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License