ΚΕΠ Δήμου Αλιάρτου

Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου
T.K.: 32001
Περιοχή: Αλίαρτος
Τηλέφωνο: 22680-29300
Φαξ: 22680-29300
E-mail: rg.vog.pek|uotraila.d#rg.vog.pek|uotraila.d

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License