Κελερμένου Αρετή | Σε ήχο πλάγιο δεύτερο


Σε ήχο πλάγιο δεύτερο
Μουσική: Νικήτας Βοστάνης
Στίχοι: Αρετή Κελερμένου
Ερμηνεία: Σώτος Κωνσταντίνου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License