Κελερμένου Αρετή | Διέξοδος καμμίαΜουσική: Νικήτας Βοστάνης
Στίχοι: Αρετή Κελερμένου
Ερμηνεία: Δημήτρης Τσεκούρας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License