Καρκάνας Αλέξανδρος Π. | Ολοκαινικά περιβάλλοντα απόθεσης και η σύγχρονη ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού

Ολοκαινικά περιβάλλοντα απόθεσης και η σύγχρονη ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού : Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών / από τον Αλέξανδρο Παν. Καρκάνα.
Δημοσίευση: Πάτρα : [χ.ό.], 2006


"Ολοκαινικά περιβάλλοντα απόθεσης και η σύγχρονη ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού" online (σε pdf)

Από την ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς
Κλικ στην εικόνα

Ολοκαινικά περιβάλλοντα απόθεσης και η σύγχρονη ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License