Κανδύλη Αναστασία | Τα Φυτά της Έρκυνας

Τα φυτά της Έρκυνας / Αναστασία Κανδύλη. Λιβαδειά : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, 1997. 110 σ. : έγχρ..
Διάθεση Online

Κλικ στην εικόνα για μετάβαση στο online αρχείο
Κλικ στην εικόνα για μετάβαση στο online αρχείο

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

Η ιστορία αρχίζει από τη στιγμή που γράφεται. Καταγραφή της ιστορίας δεν είναι μόνον η απαρίθμηση, περιγραφή και χρονολόγηση γεγονότων. Είναι και ο εντοπισμός, η μελέτη και η περιγραφή των φυτών μιας πειροχής. Κι' αυτό γιατί τα φυτά για κάθε περιοχή με τις δεδομένες της εδαφικές και κλιματικές συνθήκες ήταν αυτά που καθόριζαν όχι μόνον την επιβίωση των λαών, αλλά και την εμφάνιση και ανάmυξη των πολιτισμών. Τα φυτά περιγράφονται σε πλείστα όσα συγγράμματα βοτανικής με επιστημονικό ύφος. Οι βοτανολόγοι, οι γεωπόνοι, οι δασολόγοι αναγνωρίζουν τα περισσότερα φυτά και έχουν την δυνατότητα με τις κλείδες προσδιορισμού φυτών να προσδιορίζουν κάθε νέο γι' αυτούς φυτό. Για τον απλό πολίτη όμως ή για εκείνουν που δεν έχει γνώσεις βοτανικής έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να ανατρέξει σε βιβλιογραφικές πηγές, στις οποίες πρώτον θα μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα φυτά του τόπου του και δεύτερον να πληροφορηθεί για το καθένα από αυτά πλείστα όσα άλλα στοιχεία και όχι μόνον εκείνα που έχουν βοτανικό χαρακτήρα. Η δημιουργία τέτοιων βιβλιογραφικών πηγών προϋποθέτει καλή γνώση της βοτανικής, φιλολογικές γνώσεις συνδυασμένες με συγγραφική ικανότητα, αγάπη για τον τόπο και τα φυτά που φύονται σ' αυτόν και χαρακτήρα προικισμένο με ανάλογα προσόντα. Η Αναστασία Κανδύλη, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, aνθοκόμος και αρχιτέκτων τοπίου-παρκοτέχνις, πρώτη γυναίκα φυτωριούχος στην χώρα μας με αρκετές διακρίσεις, συγγραφέας του βιβλίου «Λουλούδια και δένδρα-φυτά και βότανα της Βίβλου … και γνώστης της περιοχής της Λειβαδιάς ασχολήθηκε, ως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, με τα φυτά της Έρκυνας. Τα φυτά της περιοχής γύρω από την πηγή και το ρυάκι της Έρκυνας, της μυθικής πηγής της Λειβαδιάς με το τόσο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Το έργο «Τα φυτά της Έρκυνας, είναι πρωτότυπο, αξιόλογο και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνον για τους κατοίκους της Λειβαδιάς, αλλά και για όλους τους Έλληνες και όσους ασχολούνται με τον κόσμο των φυτών ή ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Πιστεύω ότι αποτελεί το πρώτο έργο μιας σειράς παρόμοιων εκδόσεων και παράδειγμα προς μίμηση για όσους έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης παρόμοιου έργου.
Αθανάσιος Κ. Ρούμπος Ph. D., Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License