Χαβουτσάς Σάκης | Επιγραφές Λειβαδιάς (3054 – 3165)


Η παράθεση των Επιγραφών, γίνεται ως αρρωγή στην επιδίωξη του Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαδείας, στη συλλογή, ερμηνεία, σχολιασμό, και εν συνεχεία δημοσίευση, όλης της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, η οποία αναφέρεται στην Πόλη μας.

Έχει μια ιδιαίτερη σημασία η πληροφορία, ότι όλες αυτές οι Επιγραφές βρέθηκαν στην συνοικία του Αγίου Νικολάου, (Ζαγαρά) και ήταν αποθηκευμένες στα υπόγεια του εκεί Α΄Δημοτικού Σχολείου, πριν από την μεταφορά τους στο μουσείο της Χαιρώνειας.
Θα ακολουθήσουν σχετικά Κείμενα, ανάλογα με τις Ομιλίες ενός θεματικού Σεμιναρίου, που αρχίζει ο Μ.Σ.Λ. εντός του Οκτωβρίου [2014].

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License