Γαμβρούλης Στέργιος Κ. (1895-1944)
gamvroulis-stergios.jpg

Ο Στέργιος Κ. Γαμβρούλης γεννήθηκε το 1895 στήν Αράχοβα της Βοιωτίας.

Παρά το γεγονός ότι ασχολήθηκε με τις εμπορικές επιχειρήσεις του πατέρα του, έβρισκε τον καιρό να θεραπεύει και τις μούσες.
Έγραψε πολλά ποιήματα που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής.

Μετά από πολλές περιπέτειες που του επιφύλαξε η ανάμιξη του στην πολιτική, κατόρθωσε να περατώσει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών. Δικηγόρησε στην Αθήνα μέχρι του τέλους τής ζωής του (1944) .

Σχετικές συνδέσεις

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License